24 Απριλίου 2014

Πρωτογενές πλεόνασμα ή ...More Greek Statistics?

Όταν διάβασα την πολυαναμενόμενη ανακοίνωση της Eurostat σχετικά με το κατά κόρον διαφημιζόμενο "πρωτογενές πλεόνασμα" και τον τρόπο που ήταν διατυπωμένη, η πρώτη μου σκέψη ήταν πως αν η υπηρεσία αυτή της Ε.Ε. είχε λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο και στις αρχές του 2010 δεν θα χρειαζόταν να μας επιβληθούν μνημόνια. Την άποψή μου όμως για το λόγο που χρησιμοποιηθήκαμε ως ευρωπαϊκό πειραματόζωο την έχω ξαναγράψει. Για σήμερα, έχω στη συνέχεια το σκωπτικό σχόλιο της Wall Street Journal που είναι αποκαλυπτικό των μεθοδεύσεων της Eurostat, προκειμένου να βοηθήσει τους προεκλογικούς σχεδιασμούς των υπέρμαχων της λιτότητας, δηλαδή των γερμανών και όσων συμφωνούν και επιβάλλουν αυτή την πολιτική.
(Μια σημείωση: Όταν αναδημοσιεύω κείμενα κάποιου σχολιαστή ή κάποιου εντύπου, αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ και με ό,τι άλλο γράφει ο σχολιαστής ή το έντυπο)

More Greek Statistics? Troika Confirms Primary Surplus 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 1,5 δισ ευρώ, ξεπερνώντας το στόχο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και ανοίγοντας το δρόμο για τη συζήτηση μείωσης του χρέους της χώρας, αργότερα μέσα στο χρόνο.
Ζήτω!, θα πουν πολλοί: Η Αθήνα έπιασε επιτέλους τους δημοσιονομικούς στόχους της, έπειτα από χρόνια στα οποία αδυνατούσε να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της λιτότητας που βούλιαξαν την οιονομία της και που χαρακτηρίστηκαν πολύ σκληροί ακόμα κι από τους δανειστές της....
...Αλλά κάντε ένα βήμα πίσω και κοιτάξτε πιο προσεκτικά: Κάτι δεν πάει σωστά. Πραγματικά, η υπηρεσία στατιστικών στοιχείων της ΕΕ, η Eurostat, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η Ελλάδα είχε δημοσιονομικό έλλειμμα 23 δισ. ευρώ το 2013 και ξόδεψε 7,2 δισ. ευρώ για τις πληρωμές τόκων. Αυτό σημαίνει ότι το πρωτογενές ισοζύγιο -υπό τον ορισμό που ευρέως χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι και η ίδια η Eurostat- εμφανίζει έλλειμμα 16 δισ. ευρώ ή 8,7% του ΑΕΠ της Ελλάδας.
Εκπρόσωπος της Eurostat είπε πως το μέγεθος της Κομισιόν για το πρωτογενές πλεόνασμα περιλαμβάνει προσαρμογές στον ορισμό της Eurostat, αλλά δήλωσε πως δεν γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι αυτές, και παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Simon O’Connor".
Ο οποίος, με τη σειρά του, έδωσε τις λεπτομέρειες:
"Πρώτον, εξαιρέσαμε τις δαπάνες των τόκων της τάξης του 4% του ΑΕΠ".
Αυτό, όπως εξηγεί η Wall Street Journal, ευθυγραμμίζεται με το γενικό ορισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος.
"Δεύτερον, εξαιρέσαμε αρκετά ειδικά μεγέθη, κυρίως για να αποτυπώσουμε καλύτερα τη βαθύτερη δομική δημοσιονομική θέση.
Για το 2013, οι προσαρμογές αυτές ισοδυναμούν στο 9,5% του ΑΕΠ και αποτελούν κυρίως το έκτακτο κόστος της στήριξης του τραπεζικού κλάδου, το οποίο ανήλθε στο 10,8% του ΑΕΠ, καθώς και την επιστροφή των κερδών που έβγαλαν οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης από τα ελληνικά ομόλογα, που αντιστοιχούν στο 1,5% του ΑΕΠ.
Έτσι, καταλήγουμε σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ", προσθέτει ο O'Connor.
Όταν ερωτήθηκε εάν η μεθοδολογία αυτή έχει εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν απάντησε στη WSJ:
"Όχι, ο ορισμός αφορά κάθε χώρα ξεχωριστά".

Διαβάστε και το άρθρο, όπως δημοσιεύτηκε στη WSJ:

The European Commission said Wednesday that Greece recorded a primary surplus of €1.5 billion in 2013, overshooting a target of a balanced primary balance and paving the way for the country’s talks on debt relief later this year.
Hurray, many said: Athens has finally met its budget goals, after years of failing to comply with austerity targets that crushed the economy and were later viewed as too tough even by Greece’s creditors. This latest development means that the Greek government can redistribute some of the above-target surplus to its citizens. (In theory, it also means Greece could default on external debt and continue paying pensions and salaries internally from the taxes it raises, but that’s a different story.)
The figure is “a reflection of the remarkable progress Greece has made in repairing its public finances since 2010,” said Simon O’Connor, a spokesman for the commission.
But take a step back, and look more closely: something isn’t quite right. Indeed, the European Union’s statistics arm, Eurostat, reported Wednesday that Greece had a government deficit in 2013 of €23 billion, and spent €7.2 billion on interest payments. That makes the primary balance—under the definition widely used by economists and Eurostat itself—a deficit of €16 billion, or 8.7% of Greece’s gross domestic product.
A Eurostat spokesman said the commission’s “primary surplus” figure includes adjustments to the Eurostat definition, though he said he didn’t know precisely what they were and referred questions to a commission spokesman.
Mr. O’Connor obliged with details:
First, we excluded interest expenditure of 4.0% of GDP.
So far so good. That’s in keeping with the standard definition of a primary surplus.
But then the tweaking goes on:
Second, we exclude several specific items, mainly to better reflect the underlying structural fiscal position.
In 2013, these adjustments amounted to 9.5% of GDP, mainly reflecting the one-off cost of the support to the banking sector, which amounted to 10.8% of GDP according to the programme definition, and the transfers from Member States to Greece corresponding to profits on Greek Bonds held by the Eurosystem Central Banks, which amounted to 1.5% of GDP.
This brings us to a primary surplus of 0.8% of GDP.
He also provided a table that broke down those additional exceptions, as a percentage of gross domestic product. (Greece’s GDP in 2013 was €182 billion.)
Asked whether this methodology has been applied in any other EU member, the commission replied in an email: “No, the definition is country-specific.”
GreekBloggers.com