17 Ιουλίου 2013

Η φύση της κρίσης της Ευρωζώνης (του Γιάννη Βαρουφάκη, Stuart Holland και James K. Galbraith)

Πριν λίγες μέρες ο Γιάννης Βαρουφάκης παρουσίασε μαζί με τους Stuart Holland και James K. Galbraith μια νέα πρότασή τους για την έξοδο από την κρίση που μαστίζει την Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια. 
Στο κείμενό τους, και πριν από την παρουσίαση της πρότασής τους, περιγράφουν τη φύση της κρίσης (που αποτελείται από την κρίση χρέους και επενδύσεων, την τραπεζική και κοινωνική κρίση) και αυτό το τμήμα αναδημοσιεύω σήμερα, καθώς το θεωρώ βασικό, για να προχωρήσουμε στην κατανόηση λύσεων που μπορεί να προταθούν από οποιαδήποτε πλευρά.The nature of the Eurozone crisis

The Eurozone crisis is unfolding on four interrelated domains.

Banking crisis: There is a common global banking crisis, which was sparked off mainly by the catastrophe in American finance. But the Eurozone has proved uniquely unable to cope with the disaster, and this is a problem of structure and governance. The Eurozone features a central bank with no government, and national governments with no supportive central bank, arrayed against a global network of mega-banks they cannot possibly supervise. Europe’s response has been to propose a full Banking Union – a bold measure in principle but one that threatens both delay and diversion from actions that are needed immediately.

Debt crisis: The credit crunch of 2008 revealed the Eurozone’s principle of perfectly separable public debts to be unworkable. Forced to create a bailout fund that did not violate the no-bailout clauses of the ECB charter and Lisbon Treaty, Europe created the temporary European Financial Stability Facility (EFSF) and then the permanent European Stability Mechanism (ESM). The creation of these new institutions met the immediate funding needs of several member-states, but retained the flawed principle of separable public debts and so could not contain the crisis. One sovereign state, Cyprus, has now de facto gone bankrupt, imposing capital controls even while remaining inside the euro.

During the summer of 2012, the ECB came up with another approach: the Outright Monetary Transactions’ Programme (OMT). OMT succeeded in calming the bond markets for a while. But it too fails as a solution to the crisis, because it is based on a threat against bond markets that cannot remain credible over time. And while it puts the public debt crisis on hold, it fails to reverse it; ECB bond purchases cannot restore the lending power of failed markets or the borrowing power of failing governments.

Investment crisis: Lack of investment in Europe threatens its living standards and its international competitiveness. As Germany alone ran large surpluses after 2000, the resulting trade imbalances ensured that when crisis hit in 2008, the deficit zones would collapse. And the burden of adjustment fell exactly on the deficit zones, which could not bear it. Nor could it be offset by devaluation or new public spending, so the scene was set for disinvestment in the regions that needed investment the most.

Thus, Europe ended up with both low total investment and an even more uneven distribution of that investment between its surplus and deficit regions.

Social crisis: Three years of harsh austerity have taken their toll on Europe’s peoples. From Athens to Dublin and from Lisbon to Eastern Germany, millions of Europeans have lost access to basic goods and dignity. Unemployment is rampant. Homelessness and hunger are rising. Pensions have been cut; taxes on necessities meanwhile continue to rise. For the first time in two generations, Europeans are questioning the European project, while nationalism, and even Nazi parties, are gaining strength.
GreekBloggers.com