20 Νοεμβρίου 2013

Τι πιστεύει ο Noam Chomsky για τα ΜΜΕ ;

Η κρίση, εκτός από την οικονομία, έχει γκρεμίσει και τα τελευταία ίχνη αξιοπιστίας των ΜΜΕ, ιδιαίτερα των τηλεοπτικών. Ο κάθε απλός πολίτης που ζει την πραγματικότητά του, αντιλαμβάνεται πλέον ότι τα γεγονότα που μεταδίδουν, τού τα σερβίρουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα που συμφέρουν τα Μέσα και φυσικά τους χρηματοδότες τους, αφού ελάχιστη επαφή έχουν με αυτά που ο καθένας μας βιώνει.
Ο γνωστός μας Noam Chomsky έχει να πει δυο τρία ενδιαφέροντα πράγματα πάνω στον τρόπο που χειρίζονται οι τηλεοράσεις τους καλεσμένους τους.


Υπάρχει μια καλά τεκμηριωμένη διαδικασία που χρησι­μοποιούν τα πιο σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Την ονομάζουν συνοπτικότητα. Είναι ένας τεχνικός όρος που προέρχεται από τη διαφήμιση. Το να είσαι συνοπτικός, σημαίνει να πεις τρεις φράσεις ανάμεσα σε δυο διαφημιστικά σποτ. Είναι ένα πολύ καλό κόλπο για να ελέγχονται οι ιδέες.

Όταν σας δίνουν την ευκαιρία να πείτε τρεις φράσεις ανά­μεσα σε δυο διαφημιστικά σποτ, έχετε δυο επιλογές: Ή αρκείστε να επαναλάβετε ένα σλόγκαν με το οποίο υποτίθεται πως συμφωνεί όλος ο κόσμος ή λέτε ό,τι σκέφτεστε και σας παίρ­νουν για τρελό, γιατί δεν έχετε το χρόνο να παρουσιάσετε την ελάχιστη απόδειξη έτσι ώστε να υποστηρίξετε όσα έχετε πει.

Υποθέστε πως σας προσκαλούν σε μια εκπομπή για την τρομοκρατία. Μπορείτε να πείτε ότι ο Καντάφι είναι τρομο­κράτης. Αυτό διαρκεί ένα λεπτό και δεν χρειάζεται να παρου­σιάσετε αποδείξεις. Υποθέστε όμως ότι θα λέγατε: «Ο Μπιλ Κλίντον είναι τρομοκράτης». Ο κόσμος θα ήθελε να μάθει τι εννοείτε μ’ αυτό, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θ’ ακούσει κάτι τέτοιο. Όμως, δεν θα σας αφήσουν να εξηγηθείτε. Έτσι, ή θα θεωρηθείτε τρελός ή θα πείτε μόνο κοινοτοπίες.

Η κατάσταση της πληροφόρησης στη σημερινή κοινωνία (αν και τις περισσότερες φο­ρές, θα ήταν πιο σωστό να μιλάμε για αποπληροφόρηση) είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δέχονται μεγάλες θεσμικές πιέσεις, αφού ζουν από τις διαφη­μίσεις. Στο θεσμικό επίπεδο, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που πουλούν τμήματα του κοινού σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Φυσικά, υπάγονται στην κρατική εξουσία, η οποία μάλιστα εί­ναι στενά συνδεδεμένη με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Μέσα σ’ αυ­τό το πλαίσιο, κάνουν διάφορα πράγματα. Έτσι, υπάρχουν πολ­λοί ακέραιοι άνθρωποι σε επαγγελματικό επίπεδο, που προ­σπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με τίμιο τρόπο.

Για παράδειγμα, στον οικονομικό Τύπο, η Wall Street Journal διαιρείται σε δυο μέρη. Το ένα είναι «τα σχόλια» και το άλλο «οι πληροφορίες» που είναι ίσως το καλύτερο του κόσμου. Αυ­τή η εφημερίδα πρέπει να παρουσιάσει μια αρκετά αντικει­μενική εικόνα της πραγματικότητας, γιατί μ’ αυτό τον τρόπο κερδίζει χρήματα. Βρίσκουμε λοιπόν στην εφημερίδα εμπε­ριστατωμένα και, συχνά, πολύ σημαντικά άρθρα. Τα άρθρα που περιέχουν απόψεις και τα κύρια άρθρα της εφημερίδας εί­ναι πολύ απλοϊκού επιπέδου, αλλά οι πληροφορίες που δίνο­νται είναι εξαιρετικές.

Όσον αφορά τον αγώνα δρόμου για αμεσότητα που χαρακτηρίζει την παροχή πληροφόρησης σήμερα, πιστεύω ότι είτε η πληροφορία φτάσει σ’ εσάς άμεσα είτε μια μέρα αρ­γότερα, τίποτα δεν αλλάζει.
Αν διαβάσετε μια είδηση με μιας εβδομά­δας καθυστέρηση, θα έχει αντικατασταθεί από άλλες.
 Αν διαβάσετε μια είδηση ένα μήνα αρ­γότερα, τίποτα δεν αλλάζει. Θα την καταλάβετε με τον ίδιο α­κριβώς τρόπο.

Η ταχύτητα δίνει την ψευδαίσθηση ότι ζούμε στην καρδιά των γεγονότων, αλλά αυτό σημαίνει απλώς ότι είμαστε υπο­ταγμένοι σε μια ακόμη πιο έντονη προπαγάνδα. Όσον αφορά τον στιγμιαίο και ζωντανό χαρακτήρα της, αφήνουμε να μας παρασύρει η ροή των γεγονότων. Κατ’ εμένα, είναι η απουσία σοβαρότητας και η επιπολαιό­τητα, κι όχι η ταχύτητα, που επηρεάζουν την αντίληψη του πα­ρόντος. Όλα όμως γίνονται για να σβήσουν τη μνήμη.

Δεν υπάρχει τίπο­τα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτικά και ιδεολογικά, που ο απλός κοινός νους δεν μπορεί να καταλάβει. Μπορείτε να το τυλίξετε με ένα ιδιαίτερο λεξιλόγιο και με μακριές, περί­πλοκες φράσεις για να του δώσετε την εμφάνιση θεωρίας, αλ­λά είναι μόνο μια μπλόφα. Όλοι θα συμφωνήσουν σ’ αυτό. Οι διανοούμενοι έχουν την τάση να προσποιούνται το αντίθετο. Και είναι απολύτως συμφέρον για αυτούς να το πιστέψει ο κό­σμος. Αν ξέρετε να μιλάτε με περίπλοκο τρόπο, χρησιμοποιώ­ντας δύσκολες λέξεις, ανήκετε στους προνομιούχους. Σας κα­λούν σε συνέδρια, σας περιβάλλουν με τιμές, αλλά οι ομιλίες σας έχουν άραγε κάποιο περιεχόμενο; Αυτό είναι το ερώτημα. Ας ε­ξετάσουμε καλύτερα μήπως θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο πράγμα με απλά λόγια. Κι αυτό είναι σχεδόν πάντα δυνατόν.
GreekBloggers.com