28 Αυγούστου 2013

Παιχνίδια πολέμου για την παγκόσμια επικράτηση (του Dirk Müller)

Ο Γερμανός οικονομολόγος Dirk Müller παρακολουθεί πάντα στενά τα συμβαίνοντα, όχι μόνο από οικονομική σκοπιά, αλλά και από γεωπολιτική.
Στο τελευταίο βιβλίο του που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες με τίτλο "Σύγκρουση - Παιχνίδια πολέμου για το παγκόσμιο χρήμα" αναφέρεται στη μάχη επικράτησης που μαίνεται αυτόν τον καιρό σε παγκόσμιο επίπεδο και αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίκαιρο αυτές τις μέρες, λόγω των γεγονότων στην ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στη Συρία.
Χαρακτηριστικό δείγμα είναι το πρώτο κεφάλαιο που αναδημοσιεύω σήμερα.

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ
...Είμαστε τόσο απασχολημένοι με τα του οίκου μας στην Ευρωζώνη, ώστε ενίοτε παραβλέπουμε το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου διαδραματίζονται τα γεγονότα. Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται σε κρίσιμη φάση. Οι οικονομικοί άξονες μετατοπίζονται, και μαζί τους μετακι­νούνται και οι άξονες ισχύος, χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα που τελικά θα καταλήξουν. Πολλοί πι­στεύουν ότι οι άξονες αυτοί μετατοπίζονται από τη δύση και τον ισχυρό πόλο των ΗΠΑ προς την ανατολή, με επίκεντρο την Κίνα. Μπορεί όμως να φανταστεί ποτέ κανείς ότι η Αμερική θα παρακολουθεί αμέτοχη να μεταφέρεται το κέντρο βάρους της ισχύος στην Κίνα; Δεν είναι αφελές να υποθέσουμε ότι οι ΗΠΑ θα συμβιβαστούν με την ιδέα λέγοντας: «Κάναμε το κέ­φι μας έναν αιώνα, τώρα ήρθε η σειρά των Κινέζων. Δίκαιο εί­ναι!»
Ο κόσμος αλλάζει. Βρισκόμαστε στον προκριματικό για μια θέση στη γραμμή εκκίνησης. Τώρα κρίνεται ποιος θα κυριαρ­χήσει τις επόμενες δεκαετίες. Και αυτός ο προκριματικός αγώνας θα διεξαχθεί με όλα τα μέσα και με τον πλέον σκληρό τρό­πο. Οποιοσδήποτε σταθεί εμπόδιο θα παραμεριστεί βίαια, ανελέητα.

Από τις απαρχές του πολιτισμού, κάθε υπερδύναμη κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επεκτείνει ή τουλάχιστον να διατηρή­σει την κυριαρχία της. Για το σκοπό αυτό εξαντλεί κάθε στρα­τιωτική, πολιτική, επικοινωνιακή και κατασκοπευτική δυνατό­τητα. Πόσο ρεαλιστικό είναι λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι σε μια τόσο κρίσιμη φάση ο οικονομικός τομέας, η καρδιά του παγκόσμιου συστήματος, θα παραμείνει εκτός; Οι στρατιές σε αυτό το πεδίο μάχης είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αντί στόλων εμφανίζονται οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολό­γησης, κεντρικές τράπεζες και νομισματικοί οργανισμοί. Οι πραγματικοί στρατοί εξακολουθούν, ωστόσο, ακόμη και σήμε­ρα να αποτελούν το τελευταίο μέσο, όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει.
Αντιλαμβάνεστε ότι σε ολόκληρη την υφήλιο συμβαίνουν γε­γονότα ιστορικής σημασίας, τα οποία πληθαίνουν, μάλιστα, με ταχύτητα που κόβει την ανάσα; Στη βόρεια Αφρική, σε διάστη­μα λίγων μηνών, ανατράπηκαν καθεστώτα που παρέμεναν στα­θερά στην εξουσία για δεκαετίες. Η πυριτιδαποθήκη της Μέ­σης Ανατολής οδηγείται σε ανάφλεξη, η Ιαπωνία και η Κίνα βρίσκονται σε μια αντιπαράθεση όπως δεν την έχουμε βιώσει ποτέ ξανά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ευρώπη βυθί­ζεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε μια κατάσταση που πριν από δύο χρόνια φάνταζε αδιανόητη. Το γεγονός ότι το 2012 ο ελ­βετικός στρατός πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις για να αποτρέψει την εισροή μεταναστών από την Ευρώπη είναι ενδεικτικό της κατάστασης.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τελική αναμέτρηση που θα καθορίσει ποιος θα είναι ο κυρίαρχος του κόσμου και ποιος θα είναι ουραγός. Υπό το πρίσμα αυτό θα πρέπει να προσεγγίσου­με τις μεγάλες εξελίξεις των καιρών μας. Ας αποφύγουμε το λά­θος να εξετάσουμε τα ζητήματα γύρω από το ευρώ, την Ευρώ­πη, την Κίνα και την Αμερική μόνο μέσα από τη διάσταση της οικονομίας. Σε αυτή τη φάση της παγκόσμιας ιστορίας πρόκει­ται για θεμελιώδη γεωστρατηγικά συμφέροντα των διάφορων «παικτών». Σε όρους ρουλέτας, σήμερα ο κρουπιέρης πειράζει την μπάλα πιο συχνά απ’ ό,τι συνήθως, αν δεν του αρέσει το αποτέλεσμα. Η επίγνωση του στοιχείου αυτού και μια σαφής αντίληψη για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα που διαμορφώ­νονται είναι απαραίτητες, προκειμένου να κατανοήσουμε τα τεκταινόμενα αλλά και τις επικείμενες εξελίξεις.
Για οτιδήποτε συμβαίνει θα πρέπει πάντα να τίθεται η ερώ­τηση: Ποιος βγαίνει κερδισμένος από αυτή την ιστορία;

GreekBloggers.com