2 Αυγούστου 2013

Το κρυφό σκάνδαλο της Deutsche Bank και η ελληνική του πτυχή (του Γ.Βαρουφάκη)

Τα τρία τελευταία χρόνια οι βορειοερωπαίοι έχουν βαλθεί να πείσουν όλο τον κόσμο (και πολλοί έχουν πειστεί, ακόμα και Έλληνες!) ότι η χώρα μας είναι η πιο διεφθαρμένη της υφηλίου και αυτός είναι ο λόγος που έπρεπε να τιμωρηθεί όπως τιμωρείται. Αντίθετα από εκείνους (τους βορειοευρωπαίους) και ειδικότερα τους γερμανούς που είναι υπόδειγμα ηθικής. 
Στο άρθρο του, που δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος του ΗΟΤ DOC, ο Γιάννης Βαρουφάκης παρουσιάζει ένα παράδειγμα (και δεν είναι μοναδικό) από αυτόν τον αγγελικό κόσμο, με τον οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να μοιάζουμε.
Ελπίζω να μην είστε τόσο κακόπιστοι, ώστε, διαβάζοντάς το, να σκεφτείτε ότι τελικά δεν πληρώνουν οι γερμανοί την ελληνική κρίση, αλλά οι Έλληνες τη γερμανική (τραπεζική) κρίση...!Το κρυφό σκάνδαλο της Deutsche Bank και η ελληνική του πτυχή
Όλοι γνωρίζουν για το σκάνδαλο της αμαρτωλής γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank, με τα τοξικά παράγωγα τα οποία έκρυβε επιμελώς για χρόνια μετά το ζοφερό 2008, θαμμένα στο βάθος των (διπλών) λογιστικών της βιβλίων, ωσότου οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές αποκάλυψαν την αλήθεια (αν περιμέναμε από τις ευρωπαϊκές, θα περιμέναμε ακόμα...). Γνωρίζαμε ακόμα ότι, ακόμη και αφού κάηκε στον χυλό των δομημένων παραγώγων, η Deutsche Bank συνέχισε όχι μόνο να μην φυσά το γιαούρτι, αλλά και να καταπίνει τον καυτό χυλό νέων παραγώγων που έχτιζε από την αρχή. Ας είναι καλά ο κ. Σόιμπλε και η κα Μέρκελ, που δεν έχασαν ευκαιρία να αποδείξουν πως ό,τι και να κάνει η τράπεζα αυτή, εκείνοι θα την καλύπτουν με χρήματα των γερμανών πολιτών.
Αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι ότι η Deutsche Bank έχει ανα­καλύψει μια νέα μέθοδο για να κρύβεται ακόμα και από τις γερμανικές ρυθμιστικές αρχές, κρατώ­ντας στο σκότος 400 δις ευρώ δανείων, τα οποία έχει χορηγήσει αλλά τα οποία δεν αναφέρει στα λογιστικά της βιβλία.
Μάλιστα, φίλες και φίλοι. Περί τα 400 δις δανείων που έχει χορηγήσει η Deutsche Bank, και μάλιστα επισφαλών (όπως εξηγώ πιο κάτω), δεν παρουσιά­ζονται πουθενά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που εταιρία κρύβει το παθη­τικό της με τέτοιο τρόπο ο εισαγγελέας θα εξέδιδε ένταλμα σύλληψης του διευθύνοντα συμβούλου. Στην περίπτωση της Deutsche Bank, βαθιά σιγή.
Γιατί θέλει να αποκρύψει αυτά τα δάνεια η Deutsche Bank; Ο λόγος είναι απλός.

Για κάθε δις δανείων που δεν αναφέρει στα βιβλία της, η καλή τράπεζα εμφα­νίζεται στις αγορές και στις ρυθμιστικές αρχές ως υγιέστερη απ’ ό,τι είναι. Έτσι, οι ρυθμιστικές αρχές δεν της επιβάλ­λουν να αυξήσει τα διαθέσιμα κεφάλαιά της, ενώ οι επενδυτές δανείζουν την Deutsche Bank με μεγαλύτερη ευκο­λία. Κρατώντας περί τα 400 δις δανείων κρυφά, η Deutsche Bank παρανομεί, καθώς παραπλανά επενδυτές και ρυθμι­στικές αρχές ταυτόχρονα. Για να το πω απλά, αν είχε δηλώσει τα δάνεια αυτά, σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τις τρά­πεζες παγκοσμίως (τη λεγόμενη Συνθήκη της Βασιλείας), η Deutsche Bank θα έπρεπε σήμερα να βρει 13 δις νέων κεφα­λαίων για να μην θεωρηθεί πτωχευμένη. Επόμενο ερώτημα: Πώς κατάφερε να κρύψει ένα ποσό δανείων υπερδιπλά­σιο του ελληνικού ΑΕΠ; Με τον εξής πανούργο τρόπο: Σε μια κανονική δανειοδοσία, μια τράπεζα δανείζει χρήμα που διαθέτει ήδη και λαμβάνει εχέγγυα από τον δανειζόμενο (π.χ. υποθήκη ενός ακινήτου, μετοχές, ομόλογα), τα οποία επιστρέφει μετά την αποπλη­ρωμή του δανείου. Η Deutsche Bank έκανε κάτι διαφορετικό: Με το που έλαβε τα εχέγγυα, τα περιουσιακά στοι­χεία του δανειζόμενου, τα... πούλησε. Πουλώντας τα, έβαλε μπροστά μια λογιστική διαδικασία που ακυρώνει τα δάνεια που έδωσε, από τη μία, χρησι­μοποιώντας τα εχέγγυα που πούλησε, από την άλλη. Θα μου πείτε: Κι όταν έρθει η ώρα της αποπληρωμής και πρέ­πει η τράπεζα να επιστρέφει τα εχέγγυα, τι σκόπευε να κάνει η Deutsche Bank; Το σχέδιο της τράπεζας ήταν να χρησι­μοποιήσει τα χρήματα που θα λάμβανε από την αποπληρωμή της τράπεζας, ώστε να αγοράσει πίσω τα εχέγγυα των δανειζόμενων. Αυτό όμως εμπεριέ­χει ένα τεράστιο ρίσκο. Αν τα εχέγγυα αυτά χάσουν αξία, ή διατηρήσουν την αξία τους, τότε το σχέδιο πετυχαίνει. Αν όμως αυξηθεί η αξία τους; Τότε η τρά­πεζα αποκτά μια νέα μαύρη τρύπα. Περιληπτικά, με στόχο την εξαπάτηση αρχών, επενδυτών και καταθετών, η Deutsche Bank πήρε το ρίσκο να δημι­ουργήσει νέες μεγάλες μαύρες τρύπες στο εσωτερικό της. Με την πλήρη κάλυψη της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία, βεβαίως, τα μαθαίνει όλα αυτά κατό­πιν εορτής. Καταλήγω με κατάλογο των τραπεζών που έλαβαν τέτοιου είδους δάνεια από την Deutsche Bank, άνευ περαιτέρω σχολιασμού:

1. Η τώρα πια πτωχευμένη ιταλική τράπεζα Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

2. Η επίσης πτωχευμένη ιταλική τράπεζα, με έδρα τη Βερόνα, Banco Popolare SC (BP).

3. Η βραζιλιάνικη Banco do Brasil SA.

4. Η κατόπιν πτωχευμένη βελγο­ολλανδική Dexia SA (DEXB), που δανείστηκε μεγάλα ποσά δύο εβδομά­δες πριν φαλιρίσει.

5. Η Α1 Khaliji του Κατάρ.

6. Το δικό μας Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ), που δανείστηκε εν έτει 2009 του­λάχιστον ιοο εκατομμύρια από την Deutsche Bank με τον πιο πάνω τρόπο.

7. Η δική μας Εθνική Τράπεζα, που δανείστηκε ποσό, το οποίο ο αναπλη­ρωτής διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Χριστοδούλου αρνήθηκε να πει ποιο είναι, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Bloomberg, επικαλούμενος... «εται­ρικό απόρρητο».

Και το κλου: Οι εισαγγελείς της Σιέννα, που ερευνούν τα δάνεια που έλαβε η Banca Monte dei Paschi di Siena από την Deutsche Bank, έχουν δώσει ένα κωδικό όνομα στην επιχείρηση της Deutsche Bank να συγκαλύψει δάνεια που ξεπερ­νούν ακόμα και τα 400 δις ευρώ. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο κωδικός; Να το πάρει το ποτάμι: Project Santorini. Πολύ θα ήθελα να ξέρω γιατί.

GreekBloggers.com