16 Απριλίου 2013

Τα gloden boys της Eurobank ματαίωσαν τη συγχώνευση των δυο τραπεζών;

Έκπληξη ένιωσα διαβάζοντας σε ένα άρθρο σχετικό με τα σχέδια των "δανειστών" για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού ΕΠΙΚΑΙΡΑ, ότι ο λόγος που δεν προχώρησε η συγχώνευση των τραπεζών ΕΤΕ και Eurobank ήταν η αντίδραση υψηλόβαθμων στελεχών της δεύτερης τράπεζας εκ του γεγονότος ότι δεν προβλεπόταν η συμμετοχή τους στο ΔΣ του νέου τραπεζικού ομίλου. Και αυτά τα στελέχη ήταν που προκάλεσαν την παρέμβαση της τρόικας.
Αυτή η πληροφορία, αν τη θεωρήσουμε διασταυρωμένη, μου θύμισε ένα παλιότερο ναυάγιο συγχώνευσης της ΕΤΕ με την Alpha Bank τότε, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δηλαδή λόγω αντίδρασης υψηλόβαθμων στελεχών της Alpha.
Φαίνεται ότι τα golden boys των ελληνικών τραπεζών είναι αδιόρθωτα και τελικά επικίνδυνα.Το παρασκήνιο του «διαζυγίου» Εθνικής - Eurobank

 Η ακύρωση του «γάμου» της Εθνικής με τη Eurobank σχετίζεται με τον άμεσο κίνδυ­νο να χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια για τις τράπεζες αλλά και με την πρόθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη­τας (ΤΧΣ), το οποίο θα αποκτήσει πιθανό­τατα το μετοχικό και ιδιοκτησιακό έλεγχο των δύο τραπεζών, να τις πουλήσει σε ιδι­ώτες αγοραστές στο μέλλον. Η λογική είναι ότι για μια μόνο τράπεζα το τίμημα είναι μικρότερο και επομένως θα είναι ευκολό­τερη η εύρεση ιδιώτη αγοραστή. Το παρα­σκήνιο για την ακύρωση της συγχώνευσης των δύο τραπεζών ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δύο περίπου μήνες, όταν στελέχη της Eurobank, δυσφορώντας από το γεγονός ότι δεν προβλεπόταν η συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του τραπεζικού ομίλου που θα προέκυπτε από τη συγχώνευση, αποφάσισαν να ανα­λάβουν δράση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνο το διάστημα πραγματοποιήθη­καν επαφές -στην Ελλάδα και στο εξωτερικό- υψηλόβαθμων τραπεζικών στελεχών με εκπροσώπους της τρόικας. Σε αυτές τις συναντήσεις, ενώ το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση είχε καταρχάς δοθεί, οι ενδια­φερόμενοι φαίνεται να υποστήριξαν ότι θα μπορούσαν να αναζητήσουν και να βρουν ιδιώτες επενδυτές, εάν η Eurobank προχω­ρούσε μόνη της στην ανακεφαλαιοποίηση. Μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασαν ήταν και ένα «μοντέλο» που οι εργαζό­μενοι της τράπεζας θα συμμετείχαν στην ανακεφαλαιοποίηση με την καταβολή δύο ή και τριών μισθών τους. 

Για πρώτη φορά το θέμα ετέθη και στο Μέγαρο Μαξίμου, μέσω του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, πριν από ένα μήνα. Ο κ. Στουρνάρας, μάλιστα, φέρεται να μετέφερε στον πρωθυπουργό την άποψη ότι οι δανειστές έχουν «δεύτερες σκέψεις» για τη συγχώνευ­ση Εθνικής και Eurobank. Σύμφωνα με πλη­ροφορίες, ενώ το παρασκήνιο για τις «υπό­γειες» κινήσεις της Eurobank βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, φέ­ρεται να ζήτησε χρονική παράταση για να διασφαλιστεί η συμμετοχή του 10% από ιδιωτικά κεφάλαια στη νέα τράπεζα, δημι­ουργώντας αβεβαιότητα στην τρόικα για την προοπτική αυτή. Η κίνηση αυτή του κ. Τουρκολιά αποτέλεσε τη «βασική επιχειρη­ματολογία» από όσους επεδίωξαν το «ναυ­άγιο» της συγχώνευσης, και μάλιστα σε χρονική συγκυρία κατά την οποία τα ποσά για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών -που είχαν αρχικά προϋπολογι­στεί- εμφανίζονταν «εκτός πραγματικότη­τας» με τα νέα δεδομένα.
GreekBloggers.com