21 Φεβρουαρίου 2013

Bitcoin: Το νόμισμα του μέλλοντος;

Είχα διαβάσει σε διάφορα έντυπα για το θέμα της δημιουργίας αυτού του ψηφιακού νομίσματος, με το όνομα bitcoin, που διακινείται μόνο διαδικτυακά, προς το παρόν. Αρχικά, το θεώρησα προϊόν επιστημονικής φαντασίας, εφόσον δεν είχε τύχει να ακούσω από κάποιον από το περιβάλλον μου να το έχει χρησιμοποιήσει. Λογικό βέβαια, αφού η πρώτη χρήση του έγινε στον κόσμο των on line καζίνων. Κατόπιν διάβασα ότι η χρήση του επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Μάλιστα, στα τέλη του 2012 η υπηρεσία ανταλλαγής Bitcoin-Central έλαβε επίσημη έγκριση από τη γαλλική κυβέρνηση, προκειμένου να λειτουργήσει ως τράπεζα. Τελικά φαίνεται ότι πρόκειται για ένα πραγματοποιήσιμο σχέδιο.
Αν θυμηθούμε μάλιστα το ΤΕΜ, το εναλλακτικό τοπικό νόμισμα που δημιουργήθηκε πριν δυο χρόνια και χρησιμοποιήθηκε στο Βόλο για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ευρώ, λόγω κρίσης, αποδεικνύεται ότι υφίσταται η δυνατότητα χρήσης ενός κοινού νομίσματος, που θα στηρίζεται στην ανταλλακτική οικονομία. 
Όταν διάβασα ένα σχετικό άρθρο στο προηγούμενο HOT DOC, αποφάσισα να προχωρήσω σε μια σχετική ανάρτηση, αρχικά με το εν λόγω άρθρο και ...βλέπουμε.Οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν χάσει τον ύπνο τους αφού το bitcoin, το άυλο νόμισμα, εξαπλώνεται ραγδαία και βγάζει τη γλώσσα σε δολάριο και ευρώ.
Το φάντασμα είναι ο (ή η, ή οι) Satoshi Nakamoto (αφού κανένας δεν γνωρίζει εάν είναι άντρας, γυναίκα ή ομάδα). Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για τον, την, τους εφευρέτες του bitcoin (BTC), τους πολιτικούς ακτιβιστές που το 2009 έθεσαν σε κυκλοφορία μέσω ίντερνετ ένα ψηφιακό νομισματικό σύστημα.

Ένα νέο παγκόσμιο νόμισμα που δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες, πωλείται και αγοράζεται, χρησιμοποιείται σε χιλιάδες συναλλαγές, ενώ η ισοτιμία του με τα συμβατικά νομί­σματα προσδιορίζεται από τις αρχές της χρήσης και της ζήτησης.

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, οι αμερικανικές αρχές, οι μεγάλες τράπεζες και πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άρχισαν να ασχολού­νται σοβαρά με το ψηφιακό νόμισμα, αφού διέγνωσαν ότι βρίσκονται μπροστά σε μια νέα απειλή για το συμβατικό τρα­πεζικό σύστημα, άγνωστη και ραγδαία αναπτυσσόμενη. Και πώς να μην νιώσουν την απειλή, αφού σύμφωνα με την τρέχουσα ισοτιμία 1 bitcoin ανταλλάσσε­ται προς 14,57 ευρώ και είναι ενισχυμένο έναντι του δολαρίου κατά 55%!

Τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΚΤ εξέδωσε για πρώτη φορά ειδική αναφορά για το bitcoin, προειδοποιώντας ότι απει­λεί τη φήμη των κεντρικών τραπεζών και επισημαίνοντας ότι, όσο αυξάνε­ται η δημοτικότητά του κι επομένως η χρήση του, τόσο θα γίνεται επιτακτική η επιπλέον ανάλυση κι ενδεχομένως ρύθμισή του.Ελεύθερο έδαφος
Οι εμπνευστές του bitcoin χρησιμο­ποιούσαν το όνομα Satoshi Nakamoto μέχρι και πριν από δυο χρόνια, και στη συνέχεια, όταν το ψηφιακό νόμισμα άρχισε να εξαπλώνεται, εξαφανίστηκαν. Τα μοναδικά στοιχεία που μαρτυρούν την ύπαρξή τους είναι οι κώδικες που έδω­σαν στη δημοσιότητα για τη δημιουργία του νομίσματος και κάποιες δηλώσεις με σαφές πολιτικό, ακτιβιστικό άρωμα. Στον (την, τους) Satoshi Nakamoto αποδίδεται η λιτή αλλά ξεκάθαρη πρό­θεση: «Σίγουρα δεν θα βρούμε μια λύση στα πολιτικά προβλήματα μέσα από την κρυπτογραφία. Μπορούμε, όμως, να κερδίσουμε μια μεγάλη μάχη και να απο­κτήσουμε ένα νέο, απόλυτα ελεύθερο έδαφος για αρκετά χρόνια».
Το απόλυτα ελεύθερο διαδικτυακό έδα­φος είναι που τρομάζει, πλέον, τους τραπεζίτες, αφού τα bitcoins που κυκλοφορούν έχουν αξία άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι επιχει­ρήσεις που δέχονται το ψηφιακό νόμισμα ως μέσο συναλλαγής είναι χιλιάδες.
Ένα απόλυτα ελεύθερο έδαφος με ένα πανίσχυρο νόμισμα, το οποίο δεν μπορεί να φορολογηθεί και δεν μπορεί να ελεγ­χθεί από καμία τράπεζα. Το σύστημα είναι έτσι δομημένο που οι τράπεζες δεν μπορούν ούτε να επωφεληθούν από τη χρήση του, αφού οι συναλλα­γές είναι ανώνυμες και δεν γίνονται μέσω των συμβατικών οδών του χρήμα­τος, αλλά μέσα από ένα σύστημα που συνδέει απευθείας τους υπολογιστές των χρηστών.
To bitcoin «δημιουργείται» από τους ίδιους τους χρήστες βάσει ενός αλγο­ρίθμου που προστατεύει το νόμισμα από φαινόμενα πληθωρισμού, δεν έχει κεντρικό έλεγχο, οι αμοιβές για τη μετα­φορά είναι μικρότερες των 0,05 ευρώ, η ανταλλαγή γίνεται εύκολα σε οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, ενώ υπάρχουν υπηρεσίες που το ανταλλάσσουν για ευρώ και δολάρια.
Το νέο ψηφιακό νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως όλα τα επίσημα νομίσματα, και για συναλλαγές που απορρέουν από εγκληματικές δραστηρι­ότητες. Με μια κεντρική όμως διαφορά. Το ψηφιακό νόμισμα δεν χρειάζεται να «ξεπλυθεί» από τις τράπεζες, και αυτό είναι που προβληματίζει κυρίως τους κεντρικούς τραπεζίτες, αφού εκτιμούν ότι θα χάσουν τα εκατοντάδες δισεκα­τομμύρια των «καλών» πελατών, θα χάσουν τον αιμοδότη του τραπεζικού συστήματος, το «μαύρο» χρήμα.
GreekBloggers.com