11 Δεκεμβρίου 2015

Ποιοι αποφασίζουν αν μια χώρα θα χρηματοδοτηθεί από τις αγορές

Πριν έξι χρόνια άκουσαν όλοι οι Έλληνες πολίτες, ακόμα και οι μη ειδικοί, για την ύπαρξη των Credit Default Swaps, γνωστών ως CDS, δηλαδή των ασφαλίστρων έναντι πιστωτικού κινδύνου χρεογράφων που χρησιμοποιούν οι δανειστές για να προστατεύσουν κάποια επένδυσή τους από τυχόν αστοχία ή αδυναμία του εκάστοτε δανειζόμενου να τηρήσει τις δεσμεύσεις και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του. Μάθαμε και για το πώς μέσω αυτών σηματοδοτείται η χρεοκοπία μιας χώρας.

Ποιοι είναι όμως αυτοί που αποφασίζουν πότε έχει χρεοκοπήσει μια χώρα;


Είναι ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες που επηρεάζουν με τις κινήσεις και τις αποφάσεις τους τα τελευταία χρόνια την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Και είναι οι ίδιοι που αποκομίζουν κέρδη από την έκδοση των cds, αφού αυτές είναι που θα κρίνουν το τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί στα ασφάλιστρα κινδύνου που οι ίδιες εκδίδουν!
Αυτό δημιουργεί υποψίες - όχι αβάσιμες - ότι οι αποφάσεις τους έχουν σχέση με την ευχέρεια αποκόμισης δικού τους οφέλους. Σοβαρότερη είναι η δυνατότητα ή μη που δίνουν σε κάποιο κράτος να έχει πρόσβαση στις αγορές.

Αυτοί οι επενδυτικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν με μία απόφασή τους να σώσουν ή να καταδικάσουν οικονομίες και κράτη ολόκληρα. Λογικό, αν αναλογιστεί κανείς πως αυτοί οι μοναδικοί παίκτες, μιας αγοράς που τζιράρει περί τα 14 τρισ. δολάρια είναι οι ίδιοι που γράφουν και τους κανόνες.
Όπως είναι φυσικό η απολυταρχική μορφή που λαμβάνονται οι αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα των εν λόγω οργανισμών έχει προκαλέσει αντιδράσεις, που φτάνουν μέχρι την καταγγελία των μελών τους για στήσιμο επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών σε περιπτώσεις διεθνών ομολογιακών δανείων με σκοπό την κατάρρευση και χειραγώγηση εθνικών οικονομιών. Μην αμφιβάλλει κανείς ότι αυτά είναι εφικτά, από τη στιγμή που αυτοί που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις είναι οι ίδιοι που δανείζουν.Παρόλο που οι εκπρόσωποι αυτών των οργανισμών που μετέχουν στην περιβόητη ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) βεβαιώνουν ότι οι αποφάσεις της επιτροπής είναι διαφανείς, μετά από τις συνεχείς αντιδράσεις υποσχέθηκαν ότι θα βελτιώσουν τόσο τη σύνθεση όσο και τη λειτουργία της.

Ποιοι είναι αυτοί οι σπουδαιότεροι χρηματοπιστωτικοί και αντασφαλιστικοί οργανισμοί, τράπεζες και επενδυτικά funds, που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες και της δικής μας χώρας; Διαβάστε:

Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Bank AG
Barclays Plc
Morgan Stanley
BNP Parisbas SA
JP Morgan Chase & Co.
Alliance Bernstein LP
Bank of America Corp.
Pacific Investment Management Co.
Nomura International Plc
Eaton Vance Management
Citadel LLC
Citigroup Inc.
Elliot Management Corp.
Credit Suisse Group AG

Σημειώνεται ότι η ISDA δημιουργήθηκε το 1985 με σκοπό να ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς χρέους και να θέτει κοινούς κανόνες για την εξέταση της οικονομικής κατάστασης των εκάστοτε δανειοληπτών (σε επίπεδο εταιρειών ή χωρών). Τα μέλη της προέρχονται από τις παραπάνω 15 εταιρείες και συνεδριάζουν ανά περίπτωση, ενώ για να ληφθεί απόφαση χρειάζεται διευρυμένη πλειοψηφία 12 ψήφων.
GreekBloggers.com