19 Μαρτίου 2013

Σχόλια του Paul Krugman για το φλέγον κυπριακό θέμα

O γνωστός Paul Krugman στο blog που διατηρεί στους New York Times ανεβάζει τις τελευταίες μέρες σχόλια για το θέμα του κουρέματος των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες.Cyprus Update (22/3/2013)


Well, it looks as if the Icelandization of Cyprus — at least in the sense of making offshore depositors take a big hit — is happening faster and more decisively than I feared. Great summary by Paul Murphy at FT Alphaville, ending thusly:
Big depositors in Cypriot banks stand to lose circa 40 per cent of their money here, which has drawn plenty of fury and veiled threats from Russia.
But what exactly can the Russians do about this? Sell euros? Tear up double taxation agreements? Murder Cypriot bankers? Medvedev and co could not have played a worse hand during this crisis — and it’s not immediately clear why.
Cyprus now has a binary choice: become a gimp state for Russian gangsta finance, or turn fully towards Europe, close down much of its shady banking sector and rebuild its economy on something more sustainable.
The choice is obvious.
Still, if I were a Cypriot official I might seek a bit of extra security for my family …
Cyprus: The Sum of All FUBAR (21/3/2013)


At this point the Cyprus situation is pretty clear — and clarity does not bring reassurance. In fact, it looks as if Cyprus has managed to combine in one place everything that has gone wrong elsewhere.
1. Runaway banking. Cyprus has a huge banking system — assets around 8 times GDP — based on a business model of attracting offshore money with high rates and good opportunities for tax avoidance/evasion.
I’ve done some asking around, and cleared up something that was puzzling me. Officially, only about 40 percent of the deposits in Cypriot banks are from nonresidents, which would imply resident deposits of almost 500 percent of GDP, which is crazy. But the answer is that I do not think that word “resident” means what you think it means. Some of the money is from wealthy expats living in Cyprus; much of it is from rich people who have resident status without, you know, actually living there. So we should think of Cypriot deposits as mainly coming from non-Cypriots, attracted by that business model.
And the business model only works until there’s a big loss somewhere; since Cypriot banks were investing in Greece and in their own domestic real estate bubble, doom was inevitable. Which brings me to:
2. Big domestic real estate bubble, Spain or Ireland-sized. Not yet fully deflated, which means lots more losses to come. And the combination of the real estate bubble and the income from dodgy banking also led to:
3. Massive overvaluation, with Cypriot prices and costs having risen much more than in the rest of the euro area. In 2008 the current account deficit was more than 15 percent of GDP!

What can be done? First off, Cypriot banks cannot honor their debts, which unfortunately overwhelmingly take the form of deposits. So a default on deposits is inevitable.
As I now understand it, the initial screwup was a joint error of the Europeans and the Cypriots. Europe didn’t want an explicit bank resolution, which would among other things have given clear seniority to small insured deposits; instead, it wanted this essentially fictitious tax scheme. Meanwhile, the Cypriot government still has the illusion that its banking model can survive, and wanted to limit the hit to the big overseas depositors. Hence the debacle of the small-deposit tax.
In the end this probably comes, in some version, to what it should have been from the start — a big haircut on deposits over 100,000.
But even then the situation is by no means under control. There’s still a real estate bubble to implode, there’s still a huge problem of competitiveness (made worse because one major export industry, banking, has just gone to meet its maker), and the bailout will leave Cyprus with Greek-level sovereign debt.
So then what? As a number of people have pointed out, Cyprus is arguably better positioned than Iceland to do an Iceland, because devaluing a reintroduced Cypriot currency could bring in a lot of tourism. But will the Cypriots — who haven’t even reconciled themselves to the end of their round-tripping business — be willing to go there?
Truly awesome stuff.


Round Trips to Cyprus (20/3/2013)

Still trying to wrap my head around the Cyprus situation; what makes it so interesting (as in “may you live in interesting times”) is the role of the island as a tax, regulation, and law enforcement haven.
It’s not just about the Russian connection, but that connection is really huge. Here’s another metric: Cyprus is, according to official figures, the largest single foreign direct investor in Russia — this from an economy roughly the same size as metropolitan Scranton PA. What’s that about? 


The FT explained it a while back:
This link occurs through CIS [Commonwealth of Independent States] commodity-based shell companies that deposit transactional balances of their CIS-based legal subsidiaries engaged in oil, mineral, and metals exports, often involving transfer pricing and other tax minimization strategies. The Central Bank of Russia classifies Cyprus as the largest single source of FDI in the Russian Federation, with a total of $41.7 billion in cumulative inbound FDI into Russia’s non-financial sector between 2007 and 2010 (over 2.7x German levels)… Cyprus is also counted among the top FDI investing nations in several Central Asian countries (likely Russian capital reinvested via Cyprus, a process known informally as “round-tripping”).
And a key aspect of the current mess is that the Cypriot government isn’t willing to give up this business. That’s why solutions like converting large deposits into CDs haven’t been on the table; once round-tripping Russians know that they can find their money trapped for long periods, they’ll go find another treasure island.
My guess is that in the end Cyprus can’t reclaim the round-tripping business — and once it decides that it can’t, a resolution will become much easier. But they’re not there yet.


Shorter Cyprus (19/3/2013)So, a quick summary: The Germans don’t want a Cyprus collapse / exit from the euro, but they also don’t want the spectacle of German taxpayers bailing out Russian money-launderers. So what they did instead was blackmail Cyprus into having Cypriot depositors bail out Russian money-launderers. That way Germany’s hands are clean.
Am I missing something?
GreekBloggers.com