25 Μαρτίου 2013

Ποιες χώρες της Ευρωζώνης έχουν υπερτροφικό τραπεζικό τομέα

Οι αριθμοί συνήθως λένε την αλήθεια (αρκεί να μην τους έχει "επεξεργαστεί" η ΕΛΣΤΑΤ). Συνηθίζω να ψάχνω για τέτοιου είδους άρθρα, καθώς η αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών με βοηθάει να καταλαβαίνω καλύτερα κάποια πράγματα. Ένα τέτοιο άρθρο είναι αυτό της Ευγενίας Τζώρτζη, που αναδημοσιεύω από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Βέβαια, ενώ μου ξεδιάλυνε μια εικόνα (τη σχέση τραπεζικού τομέα με ΑΕΠ ορισμένων χωρών της ΕΕ), δεν μου απάντησε στο ερώτημα γιατί επιλέχτηκε η στοχοποίηση της Κύπρου. Αυτή την πληροφόρηση θα την ψάξω αλλού (ώστε να διαπιστώσω αν σχετίζεται με την υπογραφή συμβάσεων που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ιρλανδία και Κύπρος, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης

Την Τετάρτη το βράδυ, στη συνεδρίαση του Euroworking Group, την υπεράσπιση της κυπριακής πλευράς, απουσία του Κύπριου εκπροσώπου, ανέλαβε το Λουξεμβούργο. Ενώπιον των υπόλοιπων μελών του Euroworking Group, ο εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου αντέκρουσε το επιχείρημα για τη σκοπιμότητα συρρίκνωσης του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο, που είναι περίπου οκτώ φορές πάνω από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας. Ο λόγος είναι προφανής, αφού το ενεργητικό των τραπεζών στο Λουξεμβούργο είναι 25,8 φορές το ΑΕΠ του, κατατάσσοντας τη μικρή ευρωπαϊκή χώρα πρώτη στην κατάταξη μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε., με... μακράν τον μεγαλύτερο τραπεζικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Το σχέδιο της Ευρωζώνης για την Κύπρο προβλέπει τη σταδιακή μείωση της βαρύτητας του τραπεζικού τομέα, που σήμερα είναι 7,4 φορές πάνω από το ΑΕΠ, στο μισό περίπου έως το 2018. Η απομόχλευση θα γίνει μέσω της μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου, που σήμερα είναι 4,4 φορές το ΑΕΠ της χώρας, καθώς και της απομείωσης των υπόλοιπων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών της. Η παράλληλη μείωση της καταθετικής βάσης, που φθάνει σήμερα τα 68 δισ. ευρώ, είναι παράλληλη συνέπεια της σταδιακής απομόχλευσης του ενεργητικού και της συρρίκνωσης της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Ο.Κ., το 2011, το ενεργητικό των τραπεζών στο Λουξεμβούργο, που αποτελεί πόλο έλξης μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και μικρότερων καταθετών, που βρήκαν ασφαλές καταφύγιο την περίοδο της κρίσης, ξεπερνά το 1,1 τρισ. ευρώ όταν το ΑΕΠ της χώρας είναι μόλις 42,6 δισ. ευρώ. Υψηλός είναι και ο δανεισμός σε σχέση με το ΑΕΠ, που διαμορφώθηκε το 2011 στα 469,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου 10 φορές το ΑΕΠ της χώρας. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που προκύπτει για τη Μάλτα και την Ιρλανδία, που βρέθηκε άλλωστε στο επίκεντρο της κρίσης λόγω της κατάρρευσης του τραπεζικού της τομέα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ενεργητικό των τραπεζών της Μάλτας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ανάλογο με αυτό της Κύπρου, καθώς ανέρχεται στα 51,3 δισ. ευρώ, έναντι 6,5 δισ. που είναι το ΑΕΠ της χώρας. Λίγο υψηλότερα ανήλθε το ενεργητικό ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ του τραπεζικού τομέα της Ιρλανδίας, που με βάση τα στοιχεία του 2011 αντιπροσωπεύει 8,2 φορές το εθνικό προϊόν. Υψηλά στην κατάταξη βρίσκονται επίσης η Μεγάλη Βρετανία με ενεργητικό 4,5 φορές το ΑΕΠ της χώρας, η Δανία με 4,7, η Γαλλία με 4,2 φορές, η Γερμανία με 3,2 φορές και η Ολλανδία με 4 φορές μεγαλύτερο ενεργητικό του τραπεζικού τομέα σε σχέση με το ΑΕΠ. Η Ελλάδα, παρά τους υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης που είχαν ακολουθηθεί την τελευταία δεκαετία, βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των 27 χωρών και το ενεργητικό του τραπεζικού της τομέα είναι 2,2 φορές πάνω από το ΑΕΠ ή 2,5 φορές με βάση τα στοιχεία του 2012, όταν ο μέσος όρος στο σύνολο της Ευρώπης είναι 3,3 φορές.
GreekBloggers.com