14 Νοεμβρίου 2012

Διαμάχη δύο ομάδων πολιτικών

Σήμερα δεν έχουμε στη χώρα μας διαμάχη μεταξύ κομμάτων, αλλά διαμάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες πολιτικών. Η μια ομάδα προτάσσει την ευημερία των αριθμών και η άλλη την ευημερία των πολιτών.

Το βασικό όπλο αυτών που απαρτίζουν την πρώτη ομάδα προκειμένου να απαξιώσουν αυτούς που αποτελούν τη δεύτερη είναι ο χαρακτηρισμός τους σαν λαϊκιστές.
GreekBloggers.com