12 Σεπτεμβρίου 2012

Φίλοι;;;

Πως να θεωρούμε φίλους και συμμάχους όλους αυτούς που θέλουν να γυρίσουν τους κατοίκους αυτής της χώρας στο μεσαίωνα;
Δουλειά 6 ημερών, ωράριο αναξέλεγκτο; Πως ονομάζεται αυτό, δουλειά ή δουλεία;
GreekBloggers.com